آخرين اخبار

29 بهمن 1402
برگزاری کارگاه آئین نامه ارتقاء علمی اعضای هیأت علمی

 

14 بهمن 1402
تبریک ارتقاء علمی

 

14 بهمن 1402
تبریک ارتقا

 

15 مهر 1402
تبریک ارتقاء علمی خانم دکتر رئیسی

 

15 مهر 1402
تبریک ارتقاء علمی آقای دکتر جوادزاده

 

15 مهر 1402
تبریک ارتقا آقای دکتر کلانتر هرمزی

 

1 شهريور 1402
پیام تبریک مدیر امور هیات علمی دانشگاه به مناسبت روز پزشک

 

9 خرداد 1402
تبریک ارتقا دکتر فرخ نیا
تبریک ارتقا فرخ نیا

 

9 خرداد 1402
تبریک ارتقا دکتر حقیقی
تبریک ارتقا آقای دکتر حقیقی

 

9 خرداد 1402
تبریک ارتقا دکتر برازش
تبریک ارتقا علمی آقای دکتر برازش

 

12 ارديبهشت 1402
تبریک روز استاد

 

10 دی 1401
تبریک ارتقاء آقای دکتر بصیریان

 

10 دی 1401
تبریک ارتقا آقای دکتر خمیسی پور

 

10 دی 1401
تبریک ارتقاء آقای دکتر سالاری

 

10 دی 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر حسین‌نژاد

 

10 دی 1401
تبریک ارتقاء علمی خانم دکتر معصومه روانی‌پور

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر فرهادی

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقاء آقای دکتر زائری

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقاء آقای دکتر رایانی

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر معصومی

 
 << اخبار اردیبهشت اخبار خرداد >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >