آخرين اخبار

10 دی 1401
تبریک ارتقاء آقای دکتر بصیریان

 

10 دی 1401
تبریک ارتقا آقای دکتر خمیسی پور

 

10 دی 1401
تبریک ارتقاء آقای دکتر سالاری

 

10 دی 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر حسین‌نژاد

 

10 دی 1401
تبریک ارتقاء علمی خانم دکتر معصومه روانی‌پور

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر اسفندیاری

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر مرزبان

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر نجفی شرج آبادی

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر فرهادی

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقاء آقای دکتر زائری

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقاء آقای دکتر رایانی

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر معصومی

 

7 آبان 1401
تبریک ارتقا آقای دکتر فرخی

 

1 شهريور 1401
تبریک روز پزشک

 

1 شهريور 1401
تبریک خانم دکتر عازمیان

 

1 شهريور 1401
تبریک ارتقا دکتر اکابریان

 

1 شهريور 1401
تبریک ارتقا دکتر قائدی

 

29 امرداد 1401
جلسه توجیهی آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی

 

10 امرداد 1401
ارتقا آقای دکتر یزدانپرست
تبریک ارتقا آقای دکتر یزدانپرست

 

10 امرداد 1401
تبریک ارتقا دکتر بهرام احمدی

 
 << اخبار اسفند اخبار فروردین >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >