ارتقا


29 بهمن 1402
برگزاری کارگاه آئین نامه ارتقاء علمی اعضای هیأت علمی

 

14 بهمن 1402
تبریک ارتقاء علمی

 

14 بهمن 1402
تبریک ارتقا

 

15 مهر 1402
تبریک ارتقاء علمی خانم دکتر رئیسی

 

15 مهر 1402
تبریک ارتقاء علمی آقای دکتر جوادزاده

 

15 مهر 1402
تبریک ارتقا آقای دکتر کلانتر هرمزی

 

9 خرداد 1402
تبریک ارتقا دکتر فرخ نیا
تبریک ارتقا فرخ نیا

 

9 خرداد 1402
تبریک ارتقا دکتر حقیقی
تبریک ارتقا آقای دکتر حقیقی

 

9 خرداد 1402
تبریک ارتقا دکتر برازش
تبریک ارتقا علمی آقای دکتر برازش

 

10 دی 1401
تبریک ارتقاء آقای دکتر بصیریان

 

10 دی 1401
تبریک ارتقا آقای دکتر خمیسی پور

 

10 دی 1401
تبریک ارتقاء آقای دکتر سالاری

 

10 دی 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر حسین‌نژاد

 

10 دی 1401
تبریک ارتقاء علمی خانم دکتر معصومه روانی‌پور

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر اسفندیاری

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر مرزبان

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر نجفی شرج آبادی

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر فرهادی

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقاء آقای دکتر زائری

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقاء آقای دکتر رایانی

 

8 آبان 1401
تبریک ارتقا خانم دکتر معصومی

 

7 آبان 1401
تبریک ارتقا آقای دکتر فرخی

 

1 شهريور 1401
تبریک خانم دکتر عازمیان

 

1 شهريور 1401
تبریک ارتقا دکتر اکابریان

 

1 شهريور 1401
تبریک ارتقا دکتر قائدی

 

29 امرداد 1401
جلسه توجیهی آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی

 

10 امرداد 1401
ارتقا آقای دکتر یزدانپرست
تبریک ارتقا آقای دکتر یزدانپرست

 

10 امرداد 1401
تبریک ارتقا دکتر بهرام احمدی

 

2 امرداد 1400
تبریک ارتقا
ارتقاء علمی

 

2 امرداد 1400
تبریک ارتقا
تبریک ارتقاء علمی

 

2 امرداد 1400
پیام تبریک ارتقاء
تبریک ارتقاء

 

29 تير 1400
تبریک ارتقا
تبریک ارتقاء علمی

 
 
 
< >