رئیس اداره

1399/11/6 0:0
شرح وظایف اداره امور هیأت علمی

 

شرح وظایف مرکز امور هیأت علمی

1- هیأت ممیزه مرکزی و ارتقای اعضای هیأت علمی

2- جذب، گزینش و استخدام اعضای هیأت علمی

3- مور اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی

4- رسیدگی به امور تعهدات اعضای هیأت علمی

5- رسیدگی به شکایات و هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی (بدوی و تجدید نظر)

6- امور فرهنگی و رفاهی اعضای هیأت علمی

7- توانمندسازی اعضای هیأت علمی (پیگیری اجرای آئین نامه مربوطه)

8- فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی

 

کلمات کلیدی:
شرح.وظایف     رئیس.اداره        

تاریخ بروز رسانی:   29 فروردين 1400

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >