مدیر اداره امور هیأت علمی

1399/10/8 0:0
رزومه و معرفی مدیریت

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر مرضیه محمودی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آمار زیستی                                                                            

مرتبه علمی: دانشیار

سمت اجرایی: مدیر امور هیأت علمی دانشگاه

 

CV:

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
رئیس.اداره     امور.هیأت.علمی     دکتر.مسعود.بحرینی    

تاریخ بروز رسانی:   3 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >