فرمها

1400/4/12 0:0
فرمهای هیأت ممیزه

 

 

فرمهای هیأت ممیزه

1- فرم گزارش امتیازات کمیته علوم پایه/بالینی

2- فرم گزارش امتیازات کمیته منتخب

3- فرم صورتجلسه ارتقاء مرتبه علوم بالینی

4- فرم صورتجلسه ارتقاء مرتبه علوم پایه

 5- فرم چک لیست پرونده‌های ارتقاء

 

کلمات کلیدی:
فرم     چک.لیست.هیأت.ممیزه     فرم.هیأت.ممیزه    

تاریخ بروز رسانی:   14 شهريور 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >