اعضاء هیأت ممیزه مستقل دانشگاه

1399/11/8 0:0
اسامی اعضاء هیأت ممیزه

ردیف

دانشکده

اعضاء هیئت ممیزه

رشته تخصصی

مرتبه

سمت

1

بهداشت

1.        دکتر سینا دوبرادران

1.        دکتری بهداشت محیط      

1.      استاد

1.        عضو هیئت ممیزه

2

پرستاری و مامایی

1.        دکتر شهناز پولادی

2.        دکتر مریم روانی پور

3.        دکتر مسعود بحرینی

1.        دکتری پرستاری              

2.        دکتری پرستاری              

3.        دکتری پرستاری             

1.     دانشیار

2.        استاد

3.    استاد

1.        عضو هیئت ممیزه

2.        عضو هیئت ممیزه

3.        عضو هیئت ممیزه

3

پزشکی

1.        دکتر ایرج نبی پور

2.        دکتر کتایون وحدت

3.        دکتر سعید تاجبخش

4.        دکتر صمد اکبرزاده

5.        دکتر خلیل پورخلیلی

6.        دکتر مجید اسدی    

1.        فوق تخصص غدد              

2.        متخصص بیماری های عفونی

3.     دکتری باکتری شناسی پزشکی

4.        دکتری بیوشیمی بالینی     

5.         دکتری فیزیولوژی            

6.        متخصص پزشکی هسته ای   

1.        استاد

2.        استاد

3.        استاد

4.        استاد

5.        دانشیار

6.        استاد  

1.        عضو هیئت ممیزه     

2.        عضو هیئت ممیزه      

3.        عضو هیئت ممیزه      

4.      معاون آموزشی دانشگاه 

5.        عضو هیئت ممیزه      

6.        عضو هیئت ممیزه     

4

پیراپزشکی

1.    دکتر مرادعلی فولادوند

2.  دکتر عبدالرسول خسروی

3.  دکتر غلامرضا خمیسی پور

4.  دکتر سعید کشمیری      

1.        دکتری انگل شناسی        

2.   دکتری کتابداری و اطلاع رسانی

3.        دکتری هماتولوژی           

4.  فلوشیپ درد و متخصص بیهوشی

1.        استاد

2.        دانشیار

3.        دانشیار

4.        استادیار

1.        عضو هیئت ممیزه         

2.        عضو هیئت ممیزه         

3.   معاون تحقیقات دانشگاه     

4.  رئیس دانشگاه و هیئت ممیزه

کلمات کلیدی:
اسامی.اعضاء.هیأت.ممیزه     هیأت.ممیزه     هیأت.علمی.هیأت.ممیزه    

تاریخ بروز رسانی:   6 امرداد 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >