کارشناس امور هیأت علمی

1399/10/9 0:0
شرح وظایف کارشناس امور هیأت علمی


1.      بررسی روزانه ورودی اتوماسیون امور هیأت علمی و اقدام و ارجاع مرتبط پس از مشورت و کسب نظات مدیریت امور هیأت علمی.

2.      بررسی روزانه سامانه ارتقاء پایه و مرتبه و ارزیابی دقیق و کارشناسی درخواست های ارتقاء واصله به امور هیأت علمی.

3.      انجام اقدامات کارشناسی جهت انجام امور جذب، ممیزی و ارتقای اعضای هیأت علمی د ع پ بوشهر.

4.      همکاری و مشارکت در جمع آوری، تهیه و تکمیل اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز متقاضیان اعضای هیأت علمی.

5.      تشکیل پرونده و ساماندهی آمار و اطلاعات اعضای هیأت علمی و تهیه بانک اطلاعاتی بروز و کامل

6.       تهیه و تدوین گزارش‌های کارشناسی، تحلیلی و آماری از وضعیت اعضای هیأت علمی و ارائه آن به مسئولین مافوق.

7.      تسلط کامل بر آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اداره امور هیأت علمی بخصوص آئین نامه های استخدامی و ارتقاء اعضاء هیأت علمی.

8.      پایش و بروز رسانی سایت اداره امور هیأت علمی و اطلاع رسانی دقیق و سریع فعالیت های امور هیأت علمی.

9.      پاسخ گویی توام حداکثر احترام به مراجعین و درخواست های قانونی اعضاء هیأت علمی د ع پ بوشهر با رعایت جوانب شرعی و قانونی.

10.  همکاری در پیگیری امور پرسنلی، اداری و رفاهی اعضای هیأت علمی شامل معرفی به بانکها و موسسات گردشگری و رفاهی- شرکتهای بیمه و غیره.

11.  پیگیری امور اعضای هیأت علمی در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.

12.  مكاتبات لازم جهت نقل و انتقال اعضاي هيات علمي به ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.

13.  مكاتبات لازم جهت صدور گواهي هاي مورد تقاضاي اعضاي هيات علمي.

14.  مكاتبات لازم جهت اعضاي هيات علمي  مشمول طرح دوره ضرورت و تعهدات خاص.

15.  مکاتبات لازم جهت مأموریت اموزشی اعضای هیأت علمی.

16.  هماهنگي لازم  جهت شروع و لغو ماموريت آموزشي، دوره هاي كوتاه و بلند مدت مرخصي ها

17.  نیاز سنجی از واحد های تابعه دانشگاه ( دانشکده ها) در خصوص نیازهای آموزشی و تخصصی اعضای هیات علمی پس از تایید معاون آموزشی دانشگاه و اعلام به هیات اجرایی جذب جهت انعکاس به وزارت متبوع به منظور فراخوان استخدام اعضای هیات علمی  دوبار در سال.

18.  بررسی نیاز به اعضای هیات علمی متعهد به خدمت پس از اخذ نظر دانشکده مربوطه وموافقت شورای آموزشی دانشگاه واعلام  به هیات اجرایی دانشگاه جهت اقدامات بعدی.

19.  بررسی اعلام نیاز متقاضیان تعهدات نظام (نحوه تامین) ومعرفی آنان به هیات اجرایی جذب به منظور اعلام به وزارت.

20.  درخواست صدور تاییدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل و پیگیری آن.

21.  پیگیری ودر خواست پیشرفت تحصیلی اعضای هیات علمی که جهت ادامه تحصیل در مقاطع مختلف به ماموریت آموزشی اعزام شده اند وارسال آن به دانشکده ها.

22.  ارسال دعوت نامه های مختلف به اعضای هیات علمی.

23.  انجام امور مربوط به پذیرش ، شروع بکار و پایان کار اعضاء هیئت علمی مشمول تعهدات قانونی و مشمولین ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی.

انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

کلمات کلیدی:
شرح.وظایف     کارشناس.امور.هیأت.علمی    

تاریخ بروز رسانی:   24 فروردين 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >